Statutul asociatiei

PRODUCATORILOR  DE CASE PE STRUCTURA DE LEMN”ROMWOOD HOUSE”

CAPITOLUL I – DENUMIRE

Art.1. Denumirea asociatiei. Conform art. 6 alin.2 pct.c din Ord.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

Denumirea prezentei persoane juridice este Asociatia Producatorilor de Case pe Structura de Lemn » ROMWOOD HOUSE ». Aceasta este o persoana juridica, de drept privat, autonoma, neguvernamentala, apolitica si fara scop lucrativ, constituita in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii asa cum a fost modificata prin Legea nr. 246/2005.

Denumirea a fost rezervata prin dovada disponibilitatii denumirii, eliberata de Ministerul Justitiei  si inregistrata cu nr. 112271/2010

 

CAPITOLUL II – ASOCIATII

Art. 2. Datele de identificare a asociatilor.

Asociatii fondatori ce isi exprima vointa de asociere, in baza art.6 alin.2 pct.b din Ordonanta 26/2000 asa cum a fost modificata prin Legea nr. 246/2005., prin prezentul act, precum si prin actul constitutiv sunt:

Art.3. Vointa de asociere.

Conform art. 6 alin.2 pct.b din Ord.26/2000 asa cum a fost modificata prin Legea nr. 246/2005 cu privire la asociatii si fundatii, din prezentul statut, precum si din actul constitutiv rezulta vointa de asociere a asociatilor, precum si vointa personala a asociatiei ce are un scop propriu si un patrimoniu propriu distinct si autonom  de patrimoniul individual al asociatilor  fondatori.

 Art.4. Dobandirea calitatii de asociat. Cerinte. Conform art. 6 alin.3 pct.c din Ord.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

 Poate deveni asociat in cadrul asociatiei orice persoana fizica din tara sau strainatate care isi exprima dorinta si intruneste urmatoarele conditii:

a.recunoaste si adera neconditionat la statutul si regulamentele asociatie.

b.are o contributie activa la realizarea obiectivelor asociatiei.

c.plateste o contributie baneasca lunara care este stabilita de Adunarea Generala anual.

Calitatea de asociat se dobandeste in conditiile in care orice persoana  juridica sau fizica  isi exprima intentia printr-o cerere de intentie prin care declara ca a luat la cunostinta  de scopul asociatiei si ca isi insuseste toate actele  asociatiei  realizate pana  in acel moment. Aceasta cerere se supune aprobarii Consiliului  Director.

Asociatia poate avea si membri de onoare. Calitatea de membru de onoare nu confera nici un drept asupra patrimoniului Asociatiei.

Membrii de onoare sunt primiti in urma propunerii Consiliului Director si pot fi personalitati ale vietii educationale romanesti si straine.

Membrii de onoare nu sunt inclusi in Adunarea Generala si nu sunt obligati sa participe la sedintele ordinare sau extraordinare ale acestei Adunarii Generale.

Membrii de onoare nu sunt obligati sa aduca aport material permanent-cotizatie-la patrimoniul Asociatiei si nici sa prsteze anumite activitati in vederea realizarii scopului Asociatie.

 

  Art.5. Pierderea calitatii de asociat. Conform art. 6 alin.3 pct.c din Ord.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii asa cum a fost modificata prin Legea nr. 246/2005.

Calitatea de membru al asociatiei se pierde in masura in care asociatul dovedeste rea credinta, refuza nejustificat sa plateasca cotizatia si/sau sa contribuie nemijlocit la desfasurarea activitatii. De asemeni, va fi exclus din asociatie, prin pierderea de drept a calitatii de membru, asociatul care comite fraude in dauna asociatiei si/sau se serveste de semnatura sa (ca membru al asociatiei), de patrimoniul asociatiei si/sau de denumirea si renumele asociatiei in folosul sau  personal si/sau al altora.

In conditiile in care calitatea de membru se pierde ca urmare a cauzelor mentionate mai sus, este necesara luarea masurii in adunarea generala cu votul expres numai al membrilor fondatori. Decizia Adunarii Generale luate in sensul pierderii calitatii de asociat va fi inregistrata la organele competente in vederea modificarii statutului si actului constitutiv.

De asemeni, calitatea de membru se pierde prin decesul acestuia – in cazul persoanelor fizice  si  radierea de la Registrul Comertului , in cazul persoanelor juridice .

Asociatul poate sa-si manifeste propria vointa in sensul retragerii sale din asociatie.

Retragerea unui membru se poate face si fara acordul expres al Adunarii Generale, dar in mod obligatoriu pe baza unei cereri in acest sens, in care este exprimata  vointa proprie a asociatului care doreste sa se retraga. Cererea  va fi adusa la cunostinta Adunarii Generale cu cel putin 5 zile inainte de data mentionata de asociat in cerere pentru retragerea in fapt. Retragerea in drept se face dupa achitarea de catre acesta a tuturor obligatiilor ce i-au revenit pana in acel moment, derogarea fiind posibila doar cu acordul expres la adunarii generale.

    Art.6. Drepturile si obligatiile membrilor. Conform art.6 alin.3 pct.d din Ord.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii asa cum a fost modificata prin Legea nr. 246/2005.

Membrii asociatiei  au urmatoarele drepturi:

-sa participe la Adunarea Generala a asociatiei  si sa uziteze de dreptul de vot conferit de calitatea de asociat si /sau membru fondator.

-sa fie informati cu privire la activitatea  desfasurata de asociatie.

– sa li se analizeze orice cerere depusa in atentia organelor de conducere  ale asociatiei.

Membrii asociatiei au urmatoarele obligatii:

-sa participe la desfasurarea activitatii asociatiei;

-sa respecte Statutul, Regulamentele si normele asociatiei, precum si principiile de loialitate, coeziune si  moralitate.

-sa plateasca contributia baneasca la timp si in cuantumul stabilit de Adunarea Generala.

-sa faca cunoscut Consiliului Director orice posibilitati sau modalitati de desfasurare sau/si   dezvoltare a activitatii asociatiei.

-sa promoveze imaginea pozitiva a asociatiei prin atitudinea de zi cu zi pe care o are si in afara calitatii de asociat al acestei asociatii.

-sa nu prejudicieze moral, material sau financiar nici asociatia, nici ceilalti membrii asociati si nici tertele persoane cu care asociatia colaboreaza in desfasurarea activitatii sale.

 

CAPITOLUL III – PERSONALITATEA  JURIDICA A ASOCIATIEI.

Art.7. Personalitatea juridica. Conform art. 8 alin 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii asa cum a fost modificata prin Legea nr. 246/2005, asociatia va dobandi personalitate juridica prin inscrierea in Registrul Fundatiilor si Asociatiilor  aflat la Grefa Judecatoriei Iasi.

Asociatia este persoana juridica constituita din cei 3 membrii fondatori mentionati in cap.II, care pe baza intelegerii dintre ei si a vointei manifestata  prin prezentul statut si a actului constitutiv, pun in comun, fara drept de restituire, contributia materiala, cunostintele sau/si aportul lor in munca  pentru realizarea unor activitati in interesul general al comunitatii, conform scopului exprimat.

 

CAPITOLUL IV. SEDIU

Art.8. Sediul asociatiei. Conform art. 6 alin.2 pct.d din Ord.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii asa cum a fost modificata prin Legea nr. 246/2005.

Sediul asociatiei este in Romania, jud.Iasi,  Barnova Iasi   str Grigore Ghica Voda 20

Asociatia va infiinta puncte de desfasurare a activitatii, precum si filiale si/sau sucursale in acelasi judet, precum si in alte localitati din tara si din strainatate.

 

CAPITOLUL V. DURATA

Art.9. Durata de functionare a asociatiei. Conform art. 6 alin.2 pct.e din Ord.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii asa cum a fost modificata prin Legea nr. 246/2005.

Durata de functionare a asociatiei este pe o perioada  nedeterminata.

CAPITOLUL VI. SCOPUL ASOCIATIEI.

ttilo

Art.10. Scopul asociatiei. Conform art.6 alin.2 pct.b si alin 3 pct.b din Ord.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii asa cum a fost modificata prin Legea nr. 246/2005.

Scopul asociatiei este, in genere, in mod permanent, un scop de interes social, nepatrimonial, cu caracter educativ-informativ, avand la baza principii moral-crestine.

Scopul asociatiei este de reprezenta interesele producatorilor de case pe structura de lemn  in fata tertilor, a autoritatilor, de a obtine conditii mai avantajoase pentru membrii asociatilor in raport de furnizori, clienti si institutii.

Asociatia are dreptul sa colaboreze  cu alte persoane fizice si juridice  din tara  si strainatate in vederea atingerii scopului propus.

 

CAPITOLUL VII. OBIECTUL  ASOCIATIEI.

Art.11. Obiectul asociatiei. Conform art.6 alin.3 pct.b din Ord.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii asa cum a fost modificata prin Legea nr. 246/2005.

Conform vointei asociatilor, asociatia va avea urmatorul obiect de activitate :

-Realizarea de proiecte in colaborare cu organizatii sau finantatori din tara sau strainantate, organisme guvernamentale sau neguvernamentale

-Realizarea de studii, cercetari si prognoze, organizarea de dezbateri  publice privind metode si programe  de implementare a caselor pe structuta de lemn.

-Utilizarea efecienta cu respectarea destinatiei a fondurilor europene pentru implementarea obiectivelor asociatiei

– organizarea de studii, seminarii si conferinte pe teme sociale, profesionale  in vederea  sustinerii  activitatii  asociatiei.

– editarea de carte, brosuri, pliante, si alte publicatii in vederea  aducerii la indeplinire a obiectului  de activitate a asociatiei.

Pentru realizarea activitatilor de mai sus asociatia  poate angaja pesonal care va fi remunerat  conform legislatiei in vigoare.

De asemeni, in conformitate cu dispozitiile art. 48 din Ordonanta nr. 26/2001 asa cum a fost modificata prin Legea nr. 246/2005, asociatia va putea desfasura orice activitati economice directe ce au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura  cu scopul principal al asociatiei.

Persoanele fizice si juridice ce vor desfasura activitatea in cadrul sau in colaborare cu asociatia  trebuie sa respecte obiectul de activitate, scopul si regulamentele acestuia, in acest sens fiind necesara o autorizare prealabila din partea Consiliului Director al asociatiei.

Obiectul asociatiei va putea fi completat  in conditiile permise de lege, cu autorizarea organelor competente.

In conformitate cu dispozitiile art. 47 din Ordonanta nr. 26/2001, asociatia va putea infiinta  societati comerciale.

CAPITOLUL VIII. PATRIMONIUL ASOCIATIEI

Art.12 . Patrimoniul initial. Conform art. 6 alin.2 pct.f din Ord.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii asa cum a fost modificata prin Legea nr. 246/2005.

Patrimoniul initial de fondare a centrului este constituit din aportul in bani al membrilor fondatori:

–          in numerar 1000 lei.

Art.13. Categorii de resurse. Conform art. 46 din Ord.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

Patrimoniul initial va putea fi completat si prin urmatoarele modalitati:

– cotizatiile membrilor.

– dobanzile si dividentele rezultate din plasarea sumelor disponibile, in conditii legale.

– venituri realizate din activitati economice directe.

– donatii, sponsorizari sau legate.

– resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale.

– alte venituri prevazute de lege.

 

CAPITOLUL IX.     ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL ALE  ASOCIATIEI.

Art.14.Enumerare. Conform art. 6 alin.2 pct.g si alin.3 pct.f din Ord.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii asa cum a fost modificata prin Legea nr. 246/2005.

Asociatia se va folosi de drepturi si va contracta obligatii in limitele realizarii scopului pentru care a fost constituit, scop prevazut in prezentul contract.

Asociatia isi va exercita drepturile sale si asuma obligatiile prin organele sale de directie si administrare numite prin prezentul statut. Vointa asociatiei, ca persoana juridica, se manifesta prin aceste organe ale sale, asociatia urmand a raspunde  de toate faptele  sale savarsite de aceste organe in timpul exercitarii atributiilor sale.

Organele de conducere, administrare si control ale asociatiei sunt:

1.Adunarea Generala

2.Consiliul Director

3.Cenzorul

Art.15.Adunarea Generala.

Adunarea generala se compune din toti asociatii cu drept de vot.

Fiecare membru are un un singur vot.

Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an, precum si de fiecare data cand este necesar.

Atributiile Adunarii Generale sunt:

a.Stabileste strategia si obiectivele generale ale asociatiei.

b.Aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil.

c..Alege si revoca cenzorul .

d.Modifica actul constitutiv si Statutul, delegand membrii Consiliului Director sa faca toate demersurile necesare pentru autentificarea procesului verbal modificator si inscrierea modificarii la organele competente, cf. art.33 pct.3 din Ord.26/2000 asa cum a fost modificata prin Legea nr. 246/2005.

e.Aproba dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si stabilirea destinatiei bunurilor ramase dupa lichidare.

f.Are orice alte atributii prevazute de lege sau de Statut.

g.Are drept de control asupra organelor sale ai caror membri ii alege o data la patru ani.

Hotararile Adunarii Generale se iau cu 2/3 din totalul voturilor  membrilor asociatiei cu drept de vot.

Adunarile generale se tin la ora si locul stabilite prin convocator. Convocatorul impreuna cu ordinea de zi vor fi comunicate membrilor asociati cu cel putin 7 zile inainte de tinerea sedintei.

In prima sa intalnire Adunarea Generala  a ales Consiliul Director format din :

– presedinte:

– vicepresedinte:

-secretar : 

De asemeni, Adunarea Generala a numit ca cenzor pe ____________________________

Art.16.Consiliul Director

Consiliul Director este format din membrii indicati mai sus si care au fost numiti de Adunarea generala in prima sa intalnire.

Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale. El poate fi alcatuit si din persoane din afara asociatiei, in limita a cel mult o patrime din componenta sa. In exercitarea competentelor sale Consiliul Director are urmatoarele atributii:

a.prezinta Adunarii Generale rapoarte de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei.

b. incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei.

c. aproba organigrama asociatiei.

d. indeplineste orice alte atributii prevazute in Statut sau stabilite de Adunarea Generala.

e. urmareste punerea in practica a scopului si proiectelor Asociatiei

f. angajeaza si instruieste personalul si colaboratorii

g. Alege si revoca membrii asociatiei.

Consiliul Director isi va elabora propriul regulament, regulamentul de organizare si functionare, precum si Regulamentul de Ordine interioara, avand in vedere reglementarile legale in vigoare si cele din prezentul  statut si act constitutiv.

Consiliul Director poate delega pe unul  sau mai multi membrii ai sai sa-si exercite o parte sau toate puterile sale, sau poate elibera procuri tertilor.

 

Art.17.Cenzorul.

Adunarea Generala a numit ca cenzor pe ___________________|

Cenzorul are urmatoarele atributii:

a.verifica modul in care este administrat patrimoniul asociatiei.

b.intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale.

c.poate participa la sedintele Consiliului Director dar fara drept de vot.

d.indeplineste orice alte atributii prevazute in Statutul sau stabilite de Adunarea Generala.

 

CAPITOLUL X. ACTIVITATEA FINANCIAR CONTABILA A ASOCIATIEI.

Art.18. Reglementare.

          Activitatea finaciar contabila a asociatiei  se va desfasura conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii asa cum a fost modificata prin Legea nr. 246/2005, precum si a legislatiei in vigoare in domeniu.

Ea va fi tinuta de un contabil  special angajat  in acest sens.

            Evidenta si dreptul de control asupra activitatii financiar contabile vor fi exercitate de catre asociatie prin organele sale mentionate prin acest statut.

 CAPITOLUL XI. MODIFICAREA,DIZOLVAREA SI LICHIDAREA ASOCIATIEI

Art.19. Modificarea.

Modificarea statutului asociatiei se face prin inscrierea modificarii in Registrul asociatiilor si fundatiilor aflat la grefa Judecatoriei in a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul asociatia.

Modificarea se va face pe baza unei cereri ce va fi insotita de procesul verbal al prin care s-a stabilit modificarea, in forma autentificata.

Actul modificator va fi anexat la prezentul statut.

Art.20. Dizolvarea si lichidarea asociatiei.

Dizolvarea asociatiei urmata de lichidarea patrimoniului se va face in conditiile stabilite de legislatia in vigoare.

Asociatia se dizolva in urmatoarele cazuri:

a.de drept.

b.prin hotararea unei instante judecatoresti, dupa caz.

c.prin hotararea membrilor fondatori;

In cazul dizolvarii asociatiei, bunurile ramase in urma lichidarii nu se pot transmite la persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise doar catre persoane juridice de drept privat sau public cu scop asemanator sau identic sau  prin act autentic cu titlu oneros.

CAPITOLUL XII. DISPOZITII FINALE

Art.21. Asociatia are cont in banca, stampila proprie si poate folosi legitimatii si insemne proprii.

In baza prezentului Statut, Consiliul Director elaboreaza si aproba Regulamentul de ordine Interioara a asociatiei.

Prezentul statut va insoti actul constitutiv al asociatiei, intocmit in forma autentica.

Prezentul statut va avea ca anexa toate actele modificatoare intocmite conform legii si un regulament de ordine interioara al asociatiei.

Prezentul statut a fost redactat in 7 exemplare, cu valoare de original, azi data semnarii de catre fondatori sai atestarii  de catre organele competente.

                                                           

 

                                                            ASOCIATI:

Romwoodhouse