Legislatie pentru desfasurarea activitatii in constructii

Desfasurarea activitatii in constructii

Capitolul I
Dispozitii generale
Art. 1. – Calitatea constructiilor este rezultanta totalitatii performantelor de comportare a acestora în
exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durata de existenta, a exigentelor, utilizatorilor si
colectivitatilor.
Exigentele privind calitatea instalatiilor si a echipamentelor tehnologice de productie se stabilesc si se
realizeaza pe baza de reglementari specifice fiecarui domeniu de activitate.

Citeşte mai mult…

LEGEA CALITATII IN CONSTRUCTII A FOST MODIFICATA

 

CAPITOLUL I: Autorizarea executarii lucrarilor de constructii
Articolul 1
(1)Executarea lucrarilor de constructii este permisa numai pe baza unei autorizatii de construire sau de desfiintare, emisa in conditiile prezentei legi, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil – teren si/sau constructii – identificat prin numar cadastral, in cazul in care legea nu dispune altfel.
(2)Constructiile civile, industriale, inclusiv cele pentru sustinerea instalatiilor si utilajelor tehnologice, agricole sau de orice alta natura se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, emisa in conditiile prezentei legi, si a reglementarilor privind proiectarea si executarea constructiilor.

Citeşte mai mult…

Programmansage für eine kirche, die ghostwriter hausarbeit liebt.