lucruUEIn Romania, potrivit art. 44 din Codul muncii, delegarea poate fi dispusa pentru o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice in 12 luni si se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului. Refuzul salariatului de prelungire a delegarii nu poate constitui motiv pentru sanctionarea disciplinara a acestuia.

Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare, precum si la o indemnizatie de delegare, in conditiile prevazute de lege sau de contractul colectiv de munca aplicabil.

Prin urmare, angajatorul poate dispune unilateral masura delegarii pe o perioada de cel mult 60 de zile calendaristice in 12 luni. Delegarea se poate prelungi pentru perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice, numai cu acordul salariatului.

Salariatul delegat are dreptul la plata cheltuielilor de transport si cazare si la o indemnizatie de delegare. In cazul salariatilor societatilor comerciale, drepturile pe perioada delegarii se stabilesc prin contractele colective sau prin contractele individuale de munca.

Codul muncii stabileste numai dreptul salariatului detasat/delegat la indemnizatia de  detasare/delegare (diurna) fara a fixa si o limita a acestei indemnizatii.

Prin urmare, cuantumul indemnizatiei de detasare/delegare se stabileste de parti in mod liber. Insa, cuantumul diurnei trebuie sa fie corespunda scopului acesteia, respectiv acela de a compensa cheltuielile suplimentare de hrana si intretinere prilejuite de dislocarea salariatului din mediul sau de viata obisnuit.

Din punct de vedere fiscal, potrivit dispozitiilor art.55 alin.(4) lit.g) din Codul fiscal,  sumele primite de angajati pentru acoperirea cheltuielilor de transport si cazare a indemnizatiei primite pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului nu sunt incluse in veniturile salariale si nu sunt impozabile, in intelesul impozitului pe venit. In schimb, sunt impozabile sumele acordate de persoanele juridice fara scop lucrativ si de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit peste limita de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice.

In situatia prezentata angajatorul este o persoana juridica neplatitoare de impozit pe profit. Ca atare, sumele acordate drept indemnizatie pe perioada delegarii peste limita de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice sunt incluse in veniturile salariale si se impoziteaza si, de asemenea, intra in baza de calcul al contributiilor sociale.

Diurna in valuta cuvenita personalului din ministere, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, precum si altor institutii publice, personalului din regiile autonome si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar a fost redusa cu 25% prin Legea 118/2010. Ulterior, prin Legea 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice, cuantumul aflat in plata in luna octombrie 2010 s-a majorat cu 15%.

Potrivit art. 126 alin. (1) din Legea  571/2003 privind Codul fiscal , din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata, sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) operatiunile care, in sensul art. 128-130, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuate cu plata;

b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 132 si 133;

c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila, astfel cum este definita la art. 127 alin. (1), actionand ca atare;

d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. 127 alin. (2);

 

In conformitate cu prevederile art. 133 alin.(4) lit. a) din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata, pentru prestarile de servicii efectuate in legatura cu bunurile imobile locul prestarii este considerat a fi  locul unde sunt situate bunurile imobile.

Astfel, pentru serviciile efectuate in legatura cu bunurile imobile situate in Italia locul prestarii se considera a fi Italia, statul in care sunt situate aceste bunuri. Prin urmare, din punct de vedere al taxei pe valoare adaugata aceste servicii nu sunt impozabile in Romania nefiind indeplinite cele patru conditii prevazute la art. 126 din Codul fiscal . Pentru aceste servicii nu se datoreaza TVA in Romania.

 

forma1 Formularul A1 dovedeste exclusiv mentinerea titularului acestuia la sistemul de securitate sociala din statul de trimitere, respectiv Romania. Lipsa acestuia nu impiedica desfasurarea de activitati profesionale pe teritoriu unui alt stat membru al Uniuni Europene, doar ca intr-un astfel de caz (fara formularul portabil A1), devine aplicabila regula generala si anume ca salariatul sau persoana independenta se va supune legislatiei din tara pe teritoriul caruia isi desfasoara activitatea  si va achita toate asigurarile sociale conform legislatiei din tara respectiva.

 

Formularul A1 este un document folosit in Uniunea Europeana care atesta afilierea unui lucrator detasat intr-un alt stat membru UE la sistemul de asigurari sociale din tara de origine.

 

Pentru cine se poate obtine formularul portabil A1:

– salariatii detasati sa lucreze intr-un stat membru al UE

– lucratorii care desfasoara simultan, in mod obisnuit urmatoarele activitati (procedeu numit pluri-activitate):

 • Øactivitate salariata in doua sau mai multe state membre;
 • Øactivitate independenta in doua sau mai multe state membre;
 • Øactivitate salariata si/sau activitate independenta in doua sau mai multe state membre.

 

Conditii de obtinere a formularului portabil A1:

 • Ødurata activitatii sa nu depaseasca 24 de luni, daca se depaseste acest termen salariatul/ lucratorul independent poate face o pauza de 2 luni;
 • Øsalariatul nu este trimis sa inlocuiasca un alt salariat detasat;
 • Øangajatorul care detaseaza lucratori salariati pe teritoriul unui alt stat membru desfasoara activitate semnificativa si pe teritoriul Romaniei ( minim 25% din venituri);
 • Øangajatorul care detaseaza lucratori salariati pe teritoriul altui stat membru nu poate detasa mai mult de 50% din efectivul total de personal;
 • Øpe parcursul detasarii trbuie sa existe o relatie directa  intre angajatorul de origine a detasarii si lucratorul detasat ( relatie de subordonare);
 • Øangajatorul, daca este firma nou infiintata trebuie sa desfasoare activitate in Romania cel putin patru luni inainte de a solicita formularul portabil A1 pentru salariatii sai;
 • Ølucratorul/salariatul este afiliat sistemului de asigurari sociale din statul membru in care este stabilit angajatorul.

 

De stiut:

 1. formularul A1 poate fi emis doar de tara de origine;
 2. tara gazda este obligata sa recunoasca drepturile posesorului unui Formular A1;
 3. in cazul in care un lucrator detasat nu are asupra sa Formularulsi nu isi achita contributiile sociale nici in tara gazda nici in cea de origine este pasibil de amenda si repercursiuni penale, in functie de tara gazda in care isi desfasoara activitatea;

Exemplu: in Franta aceasta contraventie este incadrata la categoria patru si este amendata cu pana la 750Euro -cf. article 131-13 Code Pénal.

 

 1. angajatul are responsabilitatea de a purta asupra sa Formularul A1 si de a-l prezenta organelor de control la cererea acestora

 

Formularul A1 – beneficii:

 

Lucratorul detasat intr-un alt stat, care poseda asupra sa Formularul A1, ramane asigurat in cadrul sistemului de securitate sociala al tarii de origine si astfel nu are obligatia de a plati asigurare sociala in tara in care lucreaza temporar.

 

FORMULARUL A1 FACILITEAZA SITUATIA PERSOANELOR CARE LUCREAZA IN STRAINATATE PE O PERIOADA SCURTA DE TIMP ASTFEL:

 

 1. Posesorul beneficiaza de asigurare sociala neintrerupta in tara de origine;
 2. Persoanele careFormularul A1 NU au nevoie de permis de munca;
 3. La intocmirea dosarului in vederea pensionarii, persoana in cauza nu va trebui sa contacteze institutiile de securitate sociala din tarile in care a lucrat.

 

De retinut:

Inainte de a parasi statul in care sunteti asigurat(a) pentru a pleca la munca intr-un alt stat, asigurati-va ca detineti documentele care va dau dreptul de a beneficia de prestatiile in natura necesare (de exemplu, asistenta medicala, tratament in spital, si altele) in statul in care veti lucra.

 1. Daca aveti permis de sedere temporara in statul in care veti lucra, solicitati cardul european de asigurari de sanatate, (CEAS) de la institutia de asistenta medicala la care sunteti arondat(a). Trebuie sa prezentati acest card furnizorului dumneavoastra de servicii medicale daca aveti nevoie de prestatii in natura, pe durata sederii;
 2. Daca veti locui in statul in care veti lucra, solicitati documentul S1 de la institutia de asistenta medicala la care sunteti arondat(a) si transmiteti-l cat mai curand institutiei de asistenta medicala competenta din localitatea unde veti lucra.

 

In mod provizoriu, institutia de asigurari din statul de sedere va asigura, de asemenea, prestatii speciale in caz de accident la locul de munca sau de boala profesionala.

In Romania documentul portabil A1 se elibereaza de Casa Nationala de Pensii Publice Bucuresti. (anexa1)