Exportul produselor din lemn ar putea fi permis numai sub formă de produs finit, în timp ce exportul de masă lemnoasă, sub formă de bușteni și lemn de foc, va fi strict interzis, urmând ca nerespectarea acestor prevederi să fie pedepsită cu închisoare de la 1 la 3 ani sau cu amendă. Aceste mășuri sunt propuse într-un proiect legislativ privind reglementarea exploatării și exportului masei lemnoase provenind din România, proiect înregistrat la Senat. „Fondul forestier al României a înregistrat o diminuare substanțială în ultimii 27 de ani, ca urmare, în principal, a exploatărilor necontrolate, determinate de o explozie a exporturilor de masă lemnoasă, sub formă de materie primă – buștean.

Din păcate, nu putem să nu constatăm faptul că exploatarea masivă de material lemnos nu a condus și la dezvoltarea unei industrii de profil, producătoare de mobilă sau alte produse pe bază de lemn”, arată inițiatorii. Propunerea legislativă a fost formulată 17 deputați PNL. În prezent, actul normativ este înregistrat în camera superioară a Parlamentului pentru dezbatere. Astfel, dacă propunerea legislativă va fi acceptată de Senat, dar și de Camera Deputaților, exportul următoarelor poziții tarifare de masă lemnoasă va fi interzis:

* 4401 – lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare, lemn sub formă de așchii sau particule, rumeguș, deșeuri și resturi de lemn, chiar aglomerate, sub formă de butuci, brichete, pelete sau forme similare;

* 4403 – lemn brut, chiar cojit, curățat de ramuri sau ecarisat;

* 4406 – traverse din lemn pentru căi ferate sau similare.

„În continuare, în România se exploatează milioane de metri cubi de masă lemnoasă, care nu intră în circuitul de producție național, ci iau calea exportului, reprezentând materie primă de calitate pentru industriile de profil din alte state. Mai mult, s-a ajuns la paradoxul în care cetățenii români cumpără lemn de foc provenit din import, deoarece accesul la materialul lemnos autohton este limitat sau chiar interzis. Se cunoaște faptul că, în ciuda unor programe naționale de reîmpădurire, orizontul de timp până la regenerarea pădurilor, în special de foioase, poate ajunge și la peste 50 de ani”, au adăugat deputații PNL. Totuși, după obținerea unei licențe de export, materialele menționate vor putea fi exportate. Licența va conține următoarele: elementele de identificare ale emitentului, ale solicitantului, ale provenienței masei lemnoase, încadrarea tarifară a acesteia, sortiment de material lemnos, specie, cantitate exprimată în metri cubi, prețul de vânzare, destinația, modalitatea de transport în afara țării și biroul vamal prin care se face exportul sau punctul de trecere al frontierei României în cazul livrărilor intra-comunitare.

Aceeași propunere legislativă va permite exportul produselor din lemn numai sub formă de produs finit, cu următoarea încadrare obligatorie din punct de vedere CAEN: * 1622 – fabricarea parchetului ambalat în panouri;

* 1623 – fabricarea de elemente de tâmplărie și dulgherie;

* 1624 – fabricarea ambalajelor din lemn;

* 1629 – fabricarea altor produse din lemn;

* 3109 – fabricarea de mobilă.

„Astfel, exportul va fi permis numai în condițiile în care masa lemnoasă capătă o valoarea adăugată semnificativă, fiind permis exportul de furnire, panouri din lemn, parchet ambalat în panouri, elemente de tâmplărie și dulgherie, ambalaje din lemn, mobilă și alte produse finite din lemn”, cred deputații PNL care au formulat propunerea legislativă. Până ca propunerea legislativă să intre în vigoare, aceasta mai trebuie să parcurgă câțiva pași. Astfel, dacă va primi votul senatorilor, va ajunge pe masa deputaților. Camera Deputaților, cu rol de cameră decizională, vor hotărî soarta proiectului de act legislativ. De asemenea, până la publicarea în Monitorul Oficial, acesta mai are nevoie de semnătura președintelui Iohannis.

„Aceste măsuri nu contravin dreptului comunitar, în condițiile în care agenții economici interesați de masa lemnoasă din România au libertatea de a face investiții de profil în România și a produce în condiții de eficiență economică la noi în țară, utilizând, în condițiile legii, masa lemnoasă din România. Mai mult, trebuie precizat faptul că măsurile propuse sunt în concordanță cu cele implementate și de alte state europene, cum ar fi Italia, Germania sau Franța, care au reușit să stopeze exploatarea necontrolată a acestei resurse greu regenerabile, iar politicile naționale prevăd restricții și sancțiuni severe în privința exploatării și exportului de masă lemnoasă”, conchid inițiatorii.

 

Sursa: www.arenaconstruct.ro