C 58-1996 – Siguranţa la foc

C 58-1996 – Siguranţa la foc. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor şi produselor combustibile din lemn utilizate în construcţii