Certificare ISO

ISO 9001 – MANAGEMENTUL CALITATII ISO 14001 – MANAGEMENTUL DE MEDIU OHSAS 18001 – MANAGEMENTUL SANATATII SI SECURITATII OCUPATIONALE ISO/IEC 27001 – MANAGEMENTUL SECURITATII INFORMATIILOR ISO 50001 – MANAGEMENTUL ENERGIEI SA 8000 –...