Actul constitutiv al asociatiei

ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIATIEI

PRODUCATORILOR  DE CASE PE STRUCTURA DE LEMN”ROMWOOD HOUSE”

 

CAPITOLUL I . CADRU LEGAL

Asociatia Producatorilor de Case pe structura de Lemn « ROMWOOD HOUSE »  este o persoana juridica, de drept privat, autonoma, neguvernamentala, apolitica si fara scop lucrativ, constituita in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii asa cum a fost modificata prin Legea nr. 246/2005 .

 

CAPITOLUL II. PERSONALITATEA JURIDICA

Conform art. 8 alin 1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii asa cum a fost modificata prin Legea nr. 246/2005, asociatia  va dobandi personalitate juridica prin inscrierea in Registrul Fundatiilor si Asociatiilor  aflat la Grefa Judecatoriei Iasi.

Asociatia este persoana juridica constituita din cei 3 membrii fondatori mentionati  in cap.II, care pe baza intelegerii dintre ei  si a vointei manifestata  prin prezentul statut  si a actului constitutiv, pun in comun, fara drept de restituire, contributia materiala, cunostintele sau/si aportul lor in munca  pentru realizarea  unor activitati in interesul general al comunitatii, conform scopului exprimat

 

CAPITOLUL III. ASOCIATII

CAPITOLUL IV. SCOPUL ASOCIATIEI

 Conform art.6 alin.2 pct.b si alin 3 pct.b din Ord.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii asa cum a fost modificata prin Legea nr. 246/2005.

 

Scopul asociatiei este de reprezenta interesele producatorilor de case pe structura de lemn  in fata tertilor, a autoritatilor, de a obtine conditii mai avantajoase pentru membrii asociatilor in raport de furnizori, clienti si institutii

 

Asociatia are dreptul sa colaboreze  cu alte persoane fizice si juridice  din tara  si strainatate in vederea atingerii scopului propus.

 

CAPITOLUL V. DENUMIREA  ASOCIATIEI

Conform art. 6 alin.2 pct.c din Ord.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii asa cum a fost modificata prin Legea nr. 246/2005, denumirea prezentei persoane juridice este Asociatia Producatorilor de Case pe structura de Lemn « ROMWOOD HOUSE ». Aceasta este o persoana juridica, de drept privat, autonoma, neguvernamentala, apolitica si fara scop lucrativ, constituita in baza Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii asa cum a fost modificata prin Legea nr. 246/2005.

Denumirea a fost rezervata prin dovada  disponibilitatii denumirii, eliberata de Ministerul Justitiei  si inregistrata cu nr. 112271/2012.

 

CAPITOLUL VI . SEDIUL

Conform art. 6 alin.2 pct.d din Ord.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii asa cum a fost modificata prin Legea nr. 246/2005, sediul asociatiei este in Romania, jud.Iasi,  Iasi – Brnova  str Grigore Ghica Voda nr 20 .

 

CAPITOLUL VII. DURATA

Conform art. 6 alin.2 pct.e din Ord.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, durata de functionare a asociatiei este pe o perioada  nedeterminata.

 

CAPITOLUL VIII. PATRIMONIUL ASOCIATIEI     

Conform art. 6 alin.2 pct.f din Ord.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii asa cum a fost modificata prin Legea nr. 246/2005,patrimoniul initial de fondare a asociatiei este format din aportul  pe care il aduc membrii fondatori:

– in numerar 1000 lei

 

CAPITOLUL IX COMPONENTA ORGANELOR DE CONDUCERE, ADMINISTRARE SI CONTROL

Conform art. 6 alin.2 pct.g si alin.3 pct.f din Ord.26/2000 cu privire la asociatii si fundatii asa cum a fost modificata prin Legea nr. 246/2005, asociatia se va folosi de drepturi si va contracta obligatii in limitele realizarii scopului pentru care a fost constituit, scop prevazut in prezentul contract.

Asociatia isi va exercita drepturile sale si asuma obligatiile  prin organele sale de directie si administrare numite prin prezentul statut. Vointa asociatiei, ca persoana juridica, se manifesta prin aceste organe ale sale, asociatia urmand a raspunde de toate faptele sale savarsite de aceste organe in timpul exercitarii atributiilor sale.

Organele de conducere, administrare si control ale asociatiei sunt:

1.Adunarea Generala

2.Consiliul Director

3.Cenzorul

In prima sa intalnire Adunarea Generala  a ales Consiliul Director format din :

– presedinte:

– vicepresedinte:

-secretar : 

Adunarea Generala a numit ca cenzor pe ________________

 

CAPITOLUL X. PERSOANELE IMPUTERNICITE SA DESFASOARE PROCEDURA DE DOBANDIRE A PERSONALITATII JURIDICE A ASOCIATIEI.

Persoana imputernicita sa desfasoare procedura de dobandire a personalitatii juridice a asociatiei este dl. BRANCA CONSTANTIN

 

                                                                ASOCIATI:

Romwoodhouse